You are currently viewing Komunikat – II Otwarte Mistrzostwa Śląska w Kickboxingu 2022r.

Komunikat – II Otwarte Mistrzostwa Śląska w Kickboxingu 2022r.

Termin turnieju: 19.02-20.02.2022 r
Miejsce zawodów:
Katowice Hala Mosir ul Alfreda 1
Waga i weryfikacja:
Katowice ul Alfreda 1 Hala Mosir Katowice
19.02.2022 r.
Godz. 15.00-20.00


Rywalizacja sportowa
Katowice ul Alfreda 1 Hala Mosir Katowice
20.02.2022 r.
7.30 – Odprawa sędziów, kierowników ekip, trenerów (w przypadku nieobecności trenera lub kierownika ekipy, wszelkie protesty nie będą uznawane)
8:00. – Rozpoczęcie zawodów
13:00 – Oficjalna inauguracja zawodów
13.30. -14.00 – Przerwa obiadowa
14:00 –Kontynuacja zawodów
Dekoracje odbywać się będą na bieżąco po zakończonych kategoriach.
20:00– Planowane zakończenie imprezy.
Rywalizacja toczyć się będzie na 3 planszach.


Organizatorzy:
Roan Fight Club Katowice
SKB Beskid Dragon
Patronat:
Polski Związek Kickboxingu


Zgłoszenia: do 11.02.2022 poprzez system SOI na stronie PZKB
Każda kategoria wiekowa zostanie rozegrana jako osobny turniej z ograniczeniem liczby zgłoszonych zawodników, zgodnie z obowiązującymi przepisami !!!
Konkurencje/Kategorie wiekowe
POINTFIGHTING-Dzieci/Kadet Młodszy/Kadet Starszy/Junior/Senior
LIGHT-CONTACT- Kadet Młodszy/Kadet Starszy/Junior/Senior
KICK-LIGHT- Kadet Młodszy/Kadet Starszy/Junior/Senior


• Zawody będą odbywać się zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Kickboxingu.
• Aktualna licencja klubowa i zawodnicza PZKB na rok 2022 lub licencja ligowa dla zawodników zrzeszonych z PZKB, którą trzeba wykupić poprzez system na stronie PZKB http://pzkickboxing.pl/licencje/add
• Aktualne badania lekarskie -(książeczka sportowo-lekarska lub zaświadczenie o zdolności do startu w zawodach kickboxingu).
• Ważna polisa ubezpieczenia NNW zawodników.
• Sprzęt ochronny do walki zgodny z regulaminem PZKB
• Turniej dla zawodników zrzeszonych w PZKB
• Turniej dla zawodników zrzeszonych w PZKB- możliwość wykupienia jednorazowej licencji ligowej – koszt 50 złotych
• Zawodnik prawidłowo zgłoszony przez system, zweryfikowany , zważony w przypadku, gdy nie będzie możliwości przepisania go do kategorii, w której będzie mógł rywalizować, otrzyma medal oraz dyplom za I Miejsce zgodnie ze zgłoszeniem.


KATEGORIE WAGOWE I WIEKOWE:
zgodne z regulaminem PZKB

Opłaty startowa:
50 zł – od jednej formuły bądź kategorii
Opłata startowa płatna PRZELEWEM na konto do 12.02.2022r.
Roan Fight Club Katowice
Santander Bank 30109020240000000115520324
NIE MA MOŻLIWOŚCI DOKONYWANIA OPŁATY GOTÓWKĄ !!!
Po opłaceniu opłaty przesyłamy potwierdzenie na e-mail roan.katowice@interia.pl do dnia 13.01.2022 do godz. 22.00 celem potwierdzenia daty wpłaty zgodnie z terminem rejestracji.
– Do godz.23.59 w dniu 12.02.2022 można dokonywać korekt zgłoszeń ( zmiany kategorii wagowej ) poprzez zgłoszenie na e-mail : roan.katowice@interia.pl inne formy zgłoszenia zmian nie będą uwzględniane.
W dniu 14.01.2022 do godz. 23.59 zostaną uaktualnione listy startowe z uwzględnieniem wniesienia opłaty startowej , zawodnicy zgłoszeni a nie opłaceni zostaną usunięci z list startowych !!!
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu oraz regulaminu ogólnego zawodów organizowanych przez Roan Fight Club Katowice .
Zawodnicy, którzy w dniu ważenia nie zmieszczą się do limitu wagi zgłoszonego na rejestracji, zostaną przepisani do kategorii wyższej po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł od startu zawodnika !!!
Wpłat dokonujemy za wszystkich zawodników z danego klubu jednym przelewem (wpłaty indywidualne będą zwracane )


Nagrody:
Dyplomy, medale za zajęcie miejsc 1,2,3
Dla każdego zawodnika pamiątkowy dyplom za udział.
Dla 3 najlepszych drużyn puchary
Pamiątkowe puchary dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w kategorii
POINTFIGHTING /Kadet Młodszy/Kadet Starszy/Junior/Senior
LIGHT-CONTACT- Kadet Młodszy/Kadet Starszy/Junior/Senior
KICK-LIGHT- Kadet Młodszy/Kadet Starszy/Junior/Senior


Wszyscy uczestnicy turnieju zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania następujących zasad:

1. zawodnicy korzystają z indywidualnego sprzętu sportowego określonego regulaminem PZKB,
2. poddanie się w dniu wagi i walk pomiarowi temperatury ciała (zawodnicy, trenerzy, sędziowie, organizatorzy),
3. zawodnicy wchodzą w strefę walki w pełnym sprzęcie oraz dezynfekują go,
4. werdykt sędziowski odbywał się będzie w założonych rękawicach i można je zdjąć dopiero po opuszczeniu strefy walki,
5. w strefie walk przebywają tylko i wyłącznie sędziowie, obsługa zawodów, zawodnicy aktualnie rywalizujący i trenerzy,
6. wszystkie osoby przebywające na obiekcie (z wyjątkiem walczących zawodników i sędziego prowadzącego walkę) są zobowiązane do stosowania maseczek ,
7. zawodnicy po ogłoszonym werdykcie dziękują rywalowi oraz jego trenerom bezkontaktowo np. poprzez ukłon,
8. sędziowie prowadzący sędziują walki w rękawicach jednorazowych, które zmieniają po każdej walce lub je dezynfekują,
9. poza strefą walki, na terenie obiektu zawodnicy, trenerzy i sędziowie obowiązkowo przebywają w maseczkach lub zachowują dystans społeczny,
10. wszyscy uczestnicy zawodów (zawodnicy, trenerzy, sędziowie) zobowiązani są do złożenia oświadczenia covid ,
11. wszyscy uczestnicy zawodów dezynfekują ręce przed wejściem na teren obiektu,
12. wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do innych dodatkowych zaleceń wydanych przez służby sanitarne, organizatora oraz sędziego głównego zawodów,
13. każda drużyna zgłasza trenerów i asystentów trenera imiennie do 16.02.2022 na email roan.katowice@interia.pl
14. zawody odbywają się bez udziału publiczności ,
15. zawodnicy po zakończeniu rozgrywek swoich kategorii wiekowych bezwzględnie opuszczają teren hali sportowej ,
15. każda drużyna zgłasza trenerów i asystentów trenera, którzy otrzymają identyfikatory uprawniające do wejścia na halę (zgłaszamy osoby imiennie ) ,
– Ilość zgłoszonych trenerów na klub 1 osoba na 5 zawodników i wielokrotność czyli
5 zawodników 1 trener
6-10 zawodników 2 trenerów lub 1 trener plus 1 asystent.
11-15 zawodników 3 trenerów lub 1 trener plus 2 asystentów.
16-20 zawodników 4 trenerów lub 1 trener plus 3 asystentów itd.
16. organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozpoczęcia oraz zakończenia każdego etapu turnieju ,


Prosimy wszystkich o rozsądek i przestrzeganie wszelkich zaleceń związanych ze stanem pandemii zwiększających bezpieczeństwo uczestników zawodów.
W każdej chwili w/w zalecenia mogą ulec aktualizacji.
Kontakt z organizatorem:
Agnieszka Turchan tel. 601-381-153 e-mail: aga-ronin@o2.pl
Roman Zieliński tel. 501-218-842 e-mali: zielinski.r@vp.pl

Dodaj komentarz