You are currently viewing Komunikat – Turniej “Piaseczno Open X” 26.03.2022

Komunikat – Turniej “Piaseczno Open X” 26.03.2022

Formularz zgłoszeniowy:
https://docs.google.com/forms/d/1_TjAOknlGBAMXvjTT4tQ8jj8zSrMg3hc_MemDuofYTY


KOMUNIKAT ZAWODÓW
KS „X FIGHT” i GOSiR PIASECZNO zaprasza na Turniej PIASECZNO OPEN X
W KICKBOXINGU W FORMULE POINTFIGHTING (Dzieci, Kadeci młodsi i starsi )
i LIGHT CONTACT (Kadeci starsi)
ORAZ SOFT CONTACT (konkurencja dla dzieci młodszych i starszych na pałki piankowe)

Termin zawodów: 26.03.2022 r.
Miejsce zawodów: PIASECZNO – Sala Sportowa GOSIR. ul. Gen. Sikorskiego 20

Program zawodów:
8.30-10.00 – waga i weryfikacja zawodników
10.00-10.30- konferencja techniczna
11.00 – walki drużynowe i indywidualne dzieci mł. i st. – Soft Contact dekoracja
12.30 – walki drużynowe i indywidualne dzieci – Pointfighting, dekoracja
14.00 – oficjalne otwarcie turnieju
14.00 – dodatkowa waga i weryfikacja zawodników startujących tylko w LC
14.30 – walki drużynowe i indywidualne Kadetów Młodszych i Starszych – Pointfighting, dekoracja
17.00 – walki indywidualne Kadetów Starszych Light contact, dekoracja

Wymagania w stosunku do zawodników startujących w Pointfighting i Light contact:
Aktualna licencja PZKB (licencja amatorska) – http://pzkickboxing.pl/licencje
Sprzęt ochronny według regulaminu PZKB
książeczka sportowo-lekarska z aktualnymi badaniami
oświadczenie COVID-19 – http://pzkickboxing.pl/dok/251,oswiadczenie,covid,wzor.html
Ubezpieczenie NNW
Wymagania w stosunku do uczestników zabawy na pałki piankowe:
Aktualna licencja PZKB (licencja jednorazowa) – http://pzkickboxing.pl/licencje/add
Sprzęt ochronny (kask z osłoną twarzy)
zgoda rodziców na udział w turnieju http://pzkickboxing.pl/funkcje/pliki.php?id=915
oraz oświadczenie COVID-19 – http://pzkickboxing.pl/funkcje/pliki.php?id=805

Oświadczenia COVID-19 oraz oświadczenia trenerów o posiadaniu zgód rodziców i ubezb. NNW będą zbierany przy rejestracji.
Zawody w formule Pointfighting i Light-contact będą odbywać się według regulaminu PZKB.
Przewidujemy również walki drużynowe w formule Pointfighting i Soft contact.
Czas walk: 2×1 min. zabawa na pałki , 2×1,5 min. Pointfighting i Light contact, 3x1min Drużyny

Startowe:
50 zł – od 1 formuły bądź kategorii, 40 zł – od każdej kolejnej formuły lub kategorii
90 zł – drużyna
20 zł – jednorazowa licencja PZKB dla dzieci startujących w Soft contact

Kategorie wiekowe, wagowe i wzrostowe zawodników:
· Pointfighting i Light contact kadeci starszy (2009,2008,2007):
chłopcy: -37kg,- 42 kg, -47 kg,- 52 kg,- 57 kg,- 63 kg,- 69 kg,+69 kg
dziewczęta: -37kg,- 42 kg,- 46 kg,- 50 kg,- 55 kg,- 60 kg,- 65 kg,+ 65 kg
· Pointfighting kadeci młodszy (2012,2011,2010 lat)
chłopcy i dziewczęta: – 28 kg, -32 kg, -37 kg, 42 kg, -47 kg, +47 kg
· Rywalizacja sportowa dzieci na zasadach Pointfighting (2013,2014,2015):
chłopcy i dziewczęta: -24kg, -27kg, -30kg, -33 kg, -36 kg, +36 kg
Dla kadetów startujących w formule Pointfighting istnieje możliwość startu w 2 kategoriach wagowych.
· Zabawa na pałki piankowe z elementami rywalizacji (Soft contact) w dwóch grupach wiekowych
Dzieci mł. (2016,2015,2014): -120cm, -125cm, +125cm,
Dzieci st. (2013,2012,2011): -130cm, -135cm, -142cm, +142cm
UWAGA! Dzieci startujące w formule Pointfighting nie mogą startować w formule Soft contact

Rywalizacja drużynowa: drużyny 3 osobowe
(w Pointfighting: 2 chłopców +1 dziewczyna w Soft contact dowolny skład)
Pointfighting – kadet mł, kadet st, Soft contact –dzieci mł. i dzieci st.

Nagrody:
Dla wszystkich uczestników: dyplom
1,2,3 miejsce: medal, dyplom
Dla najlepszych drużyn i zawodników: puchary

Dodaj komentarz