You are currently viewing Wymagania egzaminacyjne Taekwon-do

Wymagania egzaminacyjne Taekwon-do

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat, stopnie 10-7.3 cup

Dzieci w wieku od 7 do 12 lat, stopnie od 10-7.3cup

Dzieci w wieku od 7 do 12 lat, stopnie 6-3.3cup

Młodzież i dorośli w wieku 13 lat w górę, stopnie 10-7cup

Młodzież i dorośli w wieku 13 lat w górę, stopnie 6-3cup

Młodzież i dorośli w wieku 13 lat w górę, stopnie 2-1cup

Dodaj komentarz