OBOZY,ZGRUPOWANIA

JURAJSKA AKADEMIA SPORTU

OBOZY, ZGRUPOWANIA

Nasi Zawodnicy biorą czynny udział w Zgrupowaniach Kadry Polski Kickboxingu i różnych zgrupowaniach tematycznych.

JURAJSKA AKADEMIA SPORTU

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!